I N C I T I V E
- til innbyggernes fortjeneste-vennlig, romlig utvikling

Ingeniørkontoret I N C I T I V E har som hoved oppgave å støtte passasjer trafikkk, offentlig transport og turistikk. Vi har kunnskap og lang erfaring i planlegging og gjennomføring av slike operasjoner. Vi tar hensyn til behovene til syklister, turister, reisende, forretningsfolk, beboere og besøkende i vår region.

Dette oppdraget er realisert gjennom et målbart bidrag til økt attraktivitet av området fra Oslo til Berlin og øke fellesskapsfølelsen mellom Polen, Tyskland, Sverige, Danmark og Norge. Å gi en konkret og pålitelig analyse, som beskriver dristige og målbare planer, bistår vi de kommunale myndigheter å dekke innbyggernes behov for best mulig transport løsninger.

Selskapets portefølje:

Incitive tilbyr analyse, logistikk og ekspertise innen områdene: offentlig transport, turisme, kartlegging og forvaltning. Vi er spesialister på følgende tjenester:

  • analyse og forskning
  • konsepter og studier
  • publikasjoner
  • nettsider
  • fotografier
  • tekster
  • oversettelse til polsk
  • informasjonsbehandling

Vårt siste prosjekt er Crumpled City™ kart av byen SZCZECIN i Polen: visitszczecin.com

INCITIVE har hovedkontor i Oslo, og er registrert i Brønnøysundregisteret. Tidligere i årene 2003-12 var det et polsk selskap med kontor i Szczecin. For tiden er hoved aktiviteten menings -og markedsundersøkelse [72.30]. Hele vår portefølje er tilgjengelig i de polske og norske offentlige registeret.

I N C I T I V E | 0182 Oslo, Norge / Noreg | NO 999 255 485 MVA
+4917688281422 | info@incitive.no

Polski

English | Deutsch
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E